Tag: vc

Crop insurance:ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ N. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಯವರು ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 800…