Tag: #sslc results

Sslc ರಿಸಲ್ಟ್ :ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಣ್ಯಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೂ ಒನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ…