Tag: solar pumpset

ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ  1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 

ಸಹಾಯಧನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು? 3 HP ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ, 5 ಎಚ್‌ಪಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ ಸೆಟ್‌ ಗಳಿಗೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗಲಿದೆ. 3 ಎಚ್ ಪಿಯ ಸೋಲಾ‌ರ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ಘಟಕ…