Tag: PENSION AMOUNT

ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?  ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದಾಗಬಹುದು!

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವರು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯು ( Pension ) ರದ್ದಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಪಿಂಚಣಿ ದಾರರಿಗೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ…