Tag: #epfo

ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕಲಬುರಗಿ:ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-09- 2014 ರಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು. ನಂತರ 58 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಗೊ ಂಡ ನೌಕರರು, ನಿವೃತ್ತ, ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮು ೦ದುವರೆದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿ ಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರು ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂ ಚಣಿಗೆ…