Tag: droughtaffected rtaluks

Important update about drought parihara from village accountants office:ಬರ ಪರಿಹಾರ

ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ತಲಾಟಿ)ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಭಾಂದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವದೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನುಗಳ FID ಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಥವಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.. ಅಂದಾಗ…