Tag: Cotton candy and Gobi Manchuri are banned in karnataka

Cotton candy and Gobi Manchuri are banned:ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಗೆ ನಿಷೇಧ: ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ 7 ವರ್ಷ ಸಜೆ.

Cotton candy and Gobi Manchuri are banned in karnataka:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಯನಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲರ್ ನಿಷೇಧಿತ ಕಲರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ…