Tag: car owners

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದವರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಕಾರನ್ನು(car owners) ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು,…