Tag: bpl

Gruhalakshmi ಯೋಜನೆ :ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ : ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದೇಶ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವರೇ, (Gruhalakshmi ಯೋಜನೆ) ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲಿಕೆಯಾಗದೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದವರ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ದಂಡ ವಸ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಿಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ :…