Tag: #anganawadi

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವರೇ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗೆ ಅರ್ಹ ಫಲನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಯ೯ಕರ್ತೆಯರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರು…