Tag: 16000

ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ 16,000  ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಜಮಾ : ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ1000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದವು

ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಜಮಾ : ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ1000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದವು ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ…