Tag: ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ

ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ : ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ?

ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ : ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ? ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲೆಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಇನ್ನು…