Tag: ಆಗಸ್ಟ್ 15

Congress gauranty no. 2: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಮನೆಯೊಡತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಜಮೆ:ಅರ್ಜಿ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ

Congress gauranty number 2: ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಮನೆಯೊಡತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಜಮೆ:ಅರ್ಜಿ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಚುನಾವಣೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ…