ಹಾವೇರಿ, ೧೭ : ದೇವಗಿರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ೩೦ ದಿನಗಳ “ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ” ತರಬೇತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ೧೮ ರಿಂದ ೪೫ ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು.

ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ,

ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್,

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್,

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್,

ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ,

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ದೃಢೀಕರಣಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಝರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು.

ತರಬೇತಿಯು ಊಟ ವಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಸಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ ೩೦-೦೫-೨೦೨೩ರೊಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಬ್ಯಾಂಕ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ವ- ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಡಿ.ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-ಮೊ. ೯೬೧೧೬೪೫೯೦೭ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

By Raju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *