3 thoughts on “ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ: 34,053 ರೈತರಿಗೆ 34.99 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ.ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಂತರ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಡಿ 46,879 ರೈತರಿಗೆ 49.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ”

Leave a Comment